miércoles, 4 de septiembre de 2013

Joan Medinas (Palma, 1811 – 1885 ca.)

Pintor i calafat. Membre d’una família de mariners i comerciants del raval de Santa Creu, de Palma, s’especialitza en quadres a l’oli de vaixells de la marina mercant mallorquina.

Les seves obres són fetes amb un llenguatge realista, pulcre, minuciós i detallista, que revela un coneixement profund de les arts de la mar. Són obres seves les teles Beatriu (1856), Mariano (1856), Josepa (1856), Nuestra Señora de la Soledad (1857), Marieta (1957), Numancia (1858), Belisario (1870), entre d’altres.

Hi ha obra seva a algunes col·leccions dels hereus de Bartomeu March Servera. Obres seves feren part del Museu Marítim de Mallorca i de l’antiga col·lecció de quadres de vaixells de Bartomeu Planas Rosselló, que el 1962 passa a Bartomeu March Servera. 70 obres d’aquesta col·lecció es varen vendre a través de la casa de subhastes Christie’s, de Londres, el juny de 2003.

Pinta una mar lleugerament arrissada per la brisa que omple les veles. El color de la mar és bàsicament el verd. Les ones, d’escassa envergadura, reflecteixen la presència d’una brisa intensa que crea un moviment de mar superficial i d’ones joves. Les composicions presenten una coherència inflexible entre la direcció del vent, el moviment de les ones, la posició de les veles i la volada de les banderoles i de la bandera de la marina espanyola (5 franges). Habitualment signa les obres que fa i les data amb indicació de l’any de realització.Bibliografía

GEM, 16, 333.

CATÀLEG-1986, “La Inquisició a les Illes Balears”, Govern Balear, sa Llonja, juliol 1986, núm. 177, Palma, 1986.

Joan LLABRÉS BERNAL, “Notícias y relaciones históricas ….”, t. 3, pàg. 864 i altres, Palma 19


No hay comentarios:

Publicar un comentario