martes, 8 de enero de 2013

Antoni Torrandell Jaume (Inca, Mallorca, 17 de juliol de 1881 – Palma, 15 de gener de 1963)

Músic i compositor. Fill d'un músic que fa classes de piano i solfeig i és l’organista de la parròquia de Santa Maria la Major, d’Inca, viu de petit la música de prop. Comença a estudiar música amb el pare per passar després a Palma, on estudia amb Josep Balaguer i Bartomeu Torres. Continua a Madrid amb Josep Tragó i Pere Fontanilla. Acaba els estudis al Conservatori de Madrid (1900) amb el primer premi de piano.

Als 24 anys marxa a París per ampliar estudis amb Ricard Vinyes i Charles Tournemir. Allà ofereix concerts i no deixa de composar. En esclatar la Gran Guerra (1914-18) torna a Mallorca per dedicar-se a la composició, mentre es guanya la vida fent concerts. El 1918 se’n torna a Paris i hi resideix ininterrompudament fins al 1932. Al final d’aquest any torna a Mallorca per tenir cura del seu pare, que havia restat vidu. Continua composant, impartint el seu mestratge i actuant en concerts. Mor a Palma el 1963 als 81 anys d’edat.

Al llarg de la vida composa més de cent obres, entre les quals destaquen “Rèquiem”, “Missa pro Pace”, “Simfonia núm. 1”, “Pollença”, etc. A París també fa, sota pseudònim, composicions de música lleugera a petició de l’editorial que publica la seva obra major.

Hi ha diversos enregistraments amb obres seves. Un carrer d’Inca porta el seu nom i també el duu el passatge de Palma que uneix el carrer dels Oms amb la plaça del bisbe Berenguer de Palou. La “V Nit Bielenca”, de Búger, oferí el 1995 el concert titulat “Homenatge al compositor Antoni Torrandell”. La Camerata Sa Nostra, de l’Obra Social de Caixa de les Balears “Sa Nostra”, inclogué en el seu repertori composicions de l’autor i li dedicà (2003) a l’auditori del Centre de Cultura de Palma un concert d’homenatge amb motiu del 40è aniversari del seu traspàs, que comptà amb l’assistència del seu fill, Bernat Torrandell. El gener del 2013 es compleix el 50 aniversari del seu traspàs, que es commemora amb diversos actes públics. Aquest escrit s’ha escrit amb el desig de retre un petit homenatge a la seva memòria amb motiu del citat aniversari.Bibliografía

Joan PARETS I SERRA et al, “Compositors de les Illes Balears”, El Gall editor i Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Palma 2000

Pere ESTELRICH I MASSUTÍ et al. “Antoni Torrandell”, dins “Tres Músics Mallorquins”, Barcelona 1985

Ana LARGO, "Bernat Torrandell actualiza la obra de su padre en el 50 aniversario de su muerte", Última Hora, 13-I-2013, Palma

Antoni ALORDA, "50 anys sense Torrandell", Última Hora, 11-II-2013, Palma

GEM, 17, 224-225

WIKIPEDIA, “Antonio Torrandell”

No hay comentarios:

Publicar un comentario