domingo, 6 de julio de 2014

Joan Lluc "Lucas" Estarellas Arbona (Palma, 5 d'octubre de 1939 - 25 de desembre de 1993).

Directiu d’empreses de transport marítim. Estudia el batxillerat a Monti-sion, per bé que fa el sisè curs i la revàlida superior a l’Institut Ramon Llull amb la promoció 1949-1955 juntament amb Mateu Roca Colom, Joan Caldentey Roca, Mateu Gené Soler, Antoni Simarro Bernat, Felip Amorós Salas, Joan Tortella Busquets i altres. Coneixedor dels móns del port de Palma i del transport per mar de mercaderies, participa en la creació de les empreses navilieres Contenemar i Iscomar, d’Andreu Seguí, especialitzades en la prestació de serveis de transport per mar de mercaderies en contenidors. Els anys seixanta i setanta del segle passat experimenten una notable expansió a l’empara de l’increment d’activitat dels sectors de la construcció i de l’hostaleria a les illes. Arran de l’entrada en servei els primers anys 60 dels vaixells roll on roll off, reaccionen incrementant les dimensions de les embarcacions i augmentant llur capacitat efectiva i relativa de càrrega, fet que els permet ser competitius en preus i en qualitat del servei (rapidesa, puntualitat, ritme, etc.). Al transport entre la Península i les illes afegeixen operacions de transport entre altres ports de la Península, Canàries i el Marroc. President d’Iscomar i executiu de Contenemar, porta la tasca executiva del grup i la seva gestió estratègica. Presideix la Comissió de Navegació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i fa part de la Comissió Executiva de l’entitat. És un dels principals animadors de les reunions anuals dels condeixebles de la promoció del 1955 de l’Institut. Casat amb Francisca Galmés Arbona, són pares de sis fills: Lluc, Miquel, Margalida, Mercè, Joan i Francisca. Mor sobtadament a causa d’una crisi cardíaca als 54 anys d’edat.


No hay comentarios:

Publicar un comentario