domingo, 6 de julio de 2014

Cèlia Vinyes Olivella (Lleida, Catalunya, 16 de juny de 1915 – Almeria, 21 de juny de 1954)

Poetessa i professora. Nada a Lleida, es trasllada amb la família a Palma, quan el pare, Gabriel Vinyes Morant, ocupa la càtedra de pedagogia de l’Escola Normal de Mestres de Palma. Estudia el batxillerat a l’Institut General i Tècnic de Palma amb la promoció 1927-1933, de la qual fan part Pau Frontera Homs, Manel Salas Garau, Bernat Vidal Oliver, Magdalena Palmer Verger i altres. A la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona cursa la llicenciatura en llengua i literatura, que a causa de la interrupció imposada per la guerra civil no acaba fins al 1941. El 1943 obté per oposició plaça de catedràtica de llengua i literatura d’institut i és destinada, a petició pròpia, a l’Institut d’Almeria. A més de les classes que li corresponen, escriu poesia en castellà i en català i desplega una gran activitat com a dinamitzadora cultural del centre i de la ciutat. La seva poesia, destinada en gran part a la lectura per part d’infants, s’emmarca en un corrent innovador dins d’unes circumstàncies ambientals de desinterès per la cultura. Contreu matrimoni amb Arturo Medina, catedràtic de l’Institut d’Almeria. Mor prematurament als 39 anys d’edat. Després del seu traspàs es publica un recull de la seva obra a cura del seu antic mestre Guillermo Díaz Plaja. L’Institut d’Almeria porta el seu nom. L’Ajuntament d’Almeria erigí un monument a la seva memòria, amb un bust seu fet en bronze, ubicat a una plaça de la ciutat. Té una entrada a la GEC.Bibliografía

GEC, Cèlia Vinyes Olivella.

J. PLA, Las Orlas, P i P ed., pàg. 64-65, Palma, 1989.

Wikipedia, Celia Viñas


No hay comentarios:

Publicar un comentario