lunes, 16 de agosto de 2010

Assemblea de Creu Roja a les Balears (1893)

Junta directiva elegida per la Junta General del dia 9-XI-1893
Lloc: seu del Govern Civil

Manuel Villalonga Pérez, president

Maties Company Mas, vicepresident primer
Julià Berga, vicepresident segon
Pere Escafí, vicepresident tercer

Eugeni Losada Mulet, secretari
Santiago Villalonga Llabrés, vicesecretari primer
Antoni Bosch, vicesecretari segon

Juan A. Perelló, dipositari
Bartomeu Ramonell i Ramonell, inspector
Font: Joan Pou Muntaner, “Noticias y Relaciones Históricas de Mallorca”, pàg. 284-285

No hay comentarios:

Publicar un comentario