domingo, 16 de mayo de 2010

Preus i combustibles (11-VI-2008)

El preu de l’energia primària ha experimentat en els darrers mesos un creixement molt ràpid. El fenomen ha adquirit unes dimensions tan rellevants que ha provocat un trasbals en l’àmbit dels preus relatius dels béns i serveis.

L’alça dels preus d’una mercaderia de base sempre és causa de tensió en els mercats. Quan el que es dóna no és l’alça d’un preu, sinó una alteració significativa del preu d’un bé d’ús molt generalitzat, sobretot si es tracta d’una primera matèria, la inquietud tendeix a presentar-se associada a elements de confusió, incomprensió i perplexitat.

En un marc com aquest convé fer tot el possible per millorar els nivells generals d’informació i de certesa. Caldria tenir en compte que els preus de l’energia primària s’han elevat a causa d’un desequilibri creixent entre l’oferta possible i la demanda efectiva, que les alces registrades en els preus no són reversibles, que la corba dels preus no ha tocat sostre, que les conseqüències del fenomen afecten, d’una o d’altra manera, tot el sistema productiu i els consumidors, que el problema no admet solucions màgiques, que no serien efectives mesures que carreguessin sobre els pressupostos públics el gruix de la resposta.

S’imposa, sobretot, investigar quines són les decisions que calen per adaptar les empreses a una situació nova de preus relatius. És l’hora de l’anàlisi, la reflexió i la innovació. És hora d’acceptar que hem de canviar.

MA


Diari de Balears, dimecres 11-VI-2008

No hay comentarios:

Publicar un comentario