sábado, 29 de enero de 2011

Joan Mir Peña (Palma 1878 c. - ? )

Químic, farmacèutic, professor universitari i soci de Creu Roja.

Estudia el batxillerat a Palma. Posteriorment es llicencia i es doctora en ciències físiques i químiques i en farmàcia. De Palma estant, prepara les oposicions a càtedra de física i química d’Institut. Per oposició guanya (1906) plaça de catedràtic i és destinat a Cadis. Més endavant aconsegueix que el trasllat de càtedra a Granada, on exerceix, a més, com a professor auxiliar de la Facultat de farmàcia.

Escriu treballs de la seva especialitat, com “La cafeína. Estudios químicos” (1901) i manuals per a estudiants, com “Compendio general de química general y descriptiva” (Cadis 1906), “Compendio de Física” (Palma 1908), “Física razonada para segunda enseñanza" (Granada 1927) y “Nociones de Física i Química” (Granada 1928). El febrer de 1940 és promogut a catedràtic de segona categoria (sobre les set existents) per antiguitat, amb un sou de 18.000 ptes.

És soci de Creu Roja des del 1901. També ho és el seu germà metge Josep, que és elegit (1905) vocal de la Junta directiva i subdirector del magatzem.
Referències

GEM, “Mir Peña, Joan”, volum 11, pàg. 48, Palma 1991.

Revista de Creu Roja

No hay comentarios:

Publicar un comentario