sábado, 25 de junio de 2011

Andreu Buades Ferrer (Palma, 1902 c. - 1965 c. )

Empresari i polític. Fill de Gabriel Buades Vidal (1860- ?) i nét d’Andreu Buades Mir (1829-1902). És el més gran de sis germans: Antoni (1891-1967), Francesca, Gabriel, Jaume i Josep Buades Ferrer. Estudia el batxillerat a l’Institut de Palma, on obté el títol (1919).Tot seguit cursa la carrera de pilot de la marina mercant. Es dedica al comerç i esdevé un empresari de relleu. Té un negoci propi de venda d’estris d’alumini, ganiveteria, bateries de cuina, vidre i ceràmica, a la plaça de Cort, núm. 24 (Palma).

En representació del sector del comerç és (1928) vocal de Comitè Paritari Comercial de les Balears. És un dels impulsors de la Unió de Dretes i realitza una important tasca difusora del partit (1931), a la seu del qual imparteix la conferència Los problemas obreros vistos desde la derecha. Posteriorment, publica un opuscle de 39 pàgines sobre aquest tema, estampat a la Impremta La Esperança (1932). Fa ús de la paraula al Coliseu Balear en el curs del míting que hi té lloc l’abril del 1932 amb la participació de José M. Gil Robles. Els articles i col·laboracions a la premsa signats amb el pseudònim de Mercator li són atribuïts. Coneix i defensa la doctrina social de l’esglèsia i molt especialment l’encíclica Rerum Novarum, de Lleó XIII. En els anys 50 és membre de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació.

Es fa construir (1933-1934) un xalet a la cruïlla dels carrers Francesc Layret (després Capità Salom, ara Alfons el Magnànim) i Josep M. Pons i Gallarza, amb habitatge, capella i magatzems. L'arquitecte Josep M. Olesa Frates hi aplica solucions racionalistes, manifestes en el gran hivernacle del primer pis. La façana s'inspira en les formes dels casals rurals mallorquins. L'immoble és adquirit per Joan Massanet Moragues, que posteriorment el ven a la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears. El 1948 l'adquireix la Creu Roja, que hi instal·la (1949) el seu hospital. Dos dels seus fills, Buades Salom, varen ser procuradors dels tribunals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario