domingo, 30 de octubre de 2011

Maria Antònia Villalonga Coll (Palma 1914 c. - 15 d'agost de 1994)

Propietària, rendista, infermera titulada, voluntària i directiva de Creu Roja. Filla de Gabriel Villalonga Olivar i Maria del Carme Elionor Coll Fuster, té un germà, Josep, advocat, casat (1939) amb Concepció Crespo Descatlar, que mor jove, i dues germanes: Carme, que mor el 1938 a sa Vileta (Palma) als 18 anys, i Elionor “Noreta”, que ingressa a la congregació de les Adoratius.

Fa els dos cursos d’infermera auxiliar de Creu Roja amb qualificacions excel•lents i es titula el 1938. Li correspon el braçal núm. 279. El març de 1938 passa a prestar serveis a l’hospital militar. El 28 de maig de 1938 és nomenada cap d’infermeres de Creu Roja. Treballa a l’hospital militar fins al juny de 1939 i l’octubre de 1939 s’hi reincorpora. És professora auxiliar de l’escola d’infermeres voluntàries de Creu Roja.

Fa part de la junta directiva de l’hospital constituïda el 1953 i del comitè provincial des de final dels anys 40. El 1969 és designada presidenta d’honor de l’assemblea provincial en substitució d’Ana Bucher Bodmer, quan trasllada el domicili a Bilbao (País Basc). Ocupa la presidència d’honor fins que se suprimeix el 1984, tot donant suport al president provincial. Resta al comitè com a vocal fins que acaba el mandat del president Fernando Villalonga Truyols (22-XI-1986). Per herència del seu pare obté la propietat de Son Grua, la finca dels Villalonga-Aguirre a Pollença.

No hay comentarios:

Publicar un comentario