miércoles, 2 de enero de 2013

Antoni Barceló Veny (Porreres, Mallorca, 22 de setembre de 1949)

Economista, professor mercantil, gerent i assessor d’empreses i voluntari de Creu Roja. Fill de Gaspar i Catalina, fa part de la nissaga dels Barceló de Porreres. Estudia a l’Escola de Comerç de Palma, on obté (1969) el títol de professor mercantil. A la Universitat de València es llicencia en Ciències Econòmiques (1975).

Treballa com a delegat a les Balears de l’INFE (1984-1987), Instituto de Fomento de la Exportación (actualment ICEX , Instituto de Comercio Exterior). Presta serveis com a economista al Grup Medieval Times (1987-1989). És subdirector de CIMSA, empresa del Grup March (1989-1991). Entre 1991 i 2011 és gerent del Col·legi Oficial d’Arquitectes.

Ha estat professor d’anàlisi de projectes del màster Internacional de Turisme de la UIB (1995-1999). Ha realitzat estudis sobre els ferrocarrils de Mallorca, el transport marítim de mercaderies a les Balears, l’impacte econòmic dels ports de Palma i Alcúdia (Mallorca), la construcció a les Balears i d’altres temes És membre de l’equip redactor de l’informe econòmic anual de Sa Nostra i de la Memòria del CES (des del 2002). Membre del Cercle d´Economia de Mallorca, ha estat vocal de la junta directiva. Voluntari de Creu Roja, ha estat vocal (2004-2005) i és president del 2005 ençà de la Comissió de Finances de Creu Roja a les Balears. El 2011 és guardonat amb la medalla de plata. Casat (1975) amb Antònia, té una filla, que és economista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario