sábado, 1 de junio de 2013

Alfred Gómez Barnusell (Barcelona, 18 de gener de 1932 – Palma, 1993)

Psicòleg, pedagog i professor universitari. Fill d’una família modesta, estudia al col·legi de Monti-sion gràcies a una beca que guanya i manté a causa del seu aprofitament dels estudis. Fa part de la promoció de batxillers de Monti-sion de 1949 al costat de Guillem Rosselló Bordoy, Pere Mir, Miquel Vaquer, Josep Canyelles, Valentí Ramallo, Mateu Esteva Sulla, etc.

Per ajudar la família, treballa en oficis diversos com ara representant de colònies, caixer de la cafeteria Miami (Palma), cantant d’una companyia de sarsueles (la de Marcos Redondo), auxiliar administratiu de l’empresa Mines Isern i altres.

Ingressa en el Seminari de Sant Pere (Mallorca) , on resta durant dos anys i escaig (1952-1955). A continuació cursa la carrera de magisteri a l’Escola Normal de Palma i es titula (1956). El 1957 guanya les oposicions a mestre nacional amb el número 1 de la convocatòria. És destinat, successivament, a la Soledat, Maria de la Salut i Sant Joan de Déu. El 1960 fa part del grup inicial de professors del col·legi Lluís Vives. Mentrestant, cursa la carrera de filosofia i lletres i es llicencia el 1968. Tot seguit cursa la llicenciatura en psicologia i obté el títol el 1973. Es doctora en psicologia amb la tesi “El magisterio como profesión”. A partir de 1975 és professor de psicologia de l’educació de la UIB i el 1986 guanya per oposició la càtedra universitària corresponent.

Entre 1975 i 1993 és director del Secretariat d’accés a la Universitat i des del 1978 és, alhora, director de l’Escola de Formació de Professorat d’EGB Alberta Jiménez.

Publica articles sobre psicologia, educació i temes referents a persones grans. Té una entrada a la Gran Enciclopèdia de Mallorca (GEM). Casat amb Maria Jaume, és pare de 5 fills. Exemple d’una vida d’esforç i de superació personal, mor a Palma als 61 anys. El 1995 la Universitat de les Illes Balears (UIB) li dedica un llibre d’homenatge.


Bibliografia

GEM, 6, 278 i 19, 47

Joan PLA, “Las Orlas”, pàg. 181, P & P ed., Palma, 1989

Martí X. MARCH i Eduard RIGO CARRATALÀ, “Psicologia i pedagogia: llibre homenatge a Alfred Gómez Barnusell”, UIB, Palma, 1995

No hay comentarios:

Publicar un comentario