domingo, 20 de abril de 2014

Bartomeu Bosch Sansó (Palma, 7 de febrer de 1893 - març del 1968)

Prevere i llatinista. Estudia al Seminari diocesà de Sant Pere, de Mallorca. Cursa el batxillerat com a alumne lliure de l'Institut de Palma i es titula el 1916. Es llicencia en filosofia i lletres i s'especialitza en llengua llatina. Guanya per oposició la càtedra de llatí de l'Institut General i Tècnic de Palma (1927-1963). El setembre del 1936 és nomenat delegat del Rector de la Universitat de Sevilla a l'Institut de Palma i com a tal destitueix el director, Sebastià Font Salvà, que uns mesos abans havia estat reelegit i tot seguit li comunica que ha estat jubilat abans de fer l'edat reglamentària. El setembre del 1936 el Governador civil, Antonio Álvarez-Ossorio, el nomena director de l'Institut i membre del Tribunal depurador del personal de magisteri. El 23 d'octubre és nomenat president del Consell provincial d'ensenyament, que restableix  les càtedres de religió. Tot seguit, esdevé president de la Comissió per a la depuració del personal dels centres d'ensenyament secundari i professional. És director de l'Institut durant 19 anys (1936-1955) i, a més, és el director del col·legi de la Immaculada. Publica diversos manuals per a l'ensenyament del llatí als estudiants de batxillerat. Jubilat el 1963, mor als 74 anys. Té una entrada a la GEM.


Bibliografia

Josep MASSOT I MUNTANER, El bisbe Josep Miralles i l'Església de Mallorca, Biblioteca Serra d'Or, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991 (Vegeu pàg. 160).

GEM, 2, 229.


No hay comentarios:

Publicar un comentario