domingo, 13 de julio de 2014

Juan Llopis Gálvez (Almeria, 1851 – Espanya, s. XX)

Professor i polític republicà. Llicenciat en geografia i història, obté per oposició la càtedra de geografia i història de l’Institut Balear (Palma) el 1889. Publica textos destinats a l’ensenyament de la geografia als alumnes dels instituts, com Artículos històricos y geogràficos (Palma, 1898), Compendio de geografia general y particular de Europa (Palma, 1908), Compendio de geografia especial de España (2 toms) (Madrid, 1918) i altres. És militant del Partit Republicà Federal. A Palma esdevé un dels dirigents del partit Unió Republicana de Mallorca (1896) i és regidor de l’Ajuntament de Palma entre 1899 i 1911. S’uneix a Francesc Julià per organitzar el Partit Republicà Radical. El 1914 intenta el reagrupament amb el partit Unió Republicana de Mallorca. El 1913 permuta amb Gabriel Llabrés Quintana la càtedra de geografia i història de l’Institut de Palma amb la de l’Institut de Santander. Un carrer d’Almeria duu el seu nom. Té entrades pròpies a la GEM i a la GEC.

No hay comentarios:

Publicar un comentario