viernes, 15 de enero de 2010

Artur Saurí del Río (Barcelona, 17 de juliol de 1936 - 22 de juliol de 2008)

Era un gran economista. Ho va demostrar sobradament com a director del Servei d’Estudis de Banca Catalana, del qual va ser el responsable durant més de trenta anys. Com a professor d’economia impartí la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu prestigi el va dur a ser el degà-president del Col·legi d’Economistes de Catalunya i el vicepresident de la Societat Catalana d’Economia, càrrecs que exercia quan el va sorprendre la mort el passat mes de juliol.La seva relació amb les illes va ser perllongada i intensa, per bé que sempre discreta i silenciosa, com corresponia al seu tarannà de bonhomia i esperit de servei. El 1973 la Banca Catalana va acordar de fer un informe sobre l’economia balear, que va titular “Evolució econòmica, 1973. Les Balears”. En la seva elaboració hi va intervenir un nombrós grup d’economistes d’aquí, encapçalat i dirigit per Pere Costa Porto. Poc després de la presentació de l’informe a l’Hotel Bellver, Sa Nostra i Banca Catalana varen decidir d’unificar els esforços d’ambdues institucions per fer un potent informe econòmic anual referit a les Balears, tot donant continuïtat al que publicava Sa Nostra del 1968 ençà. Sota la supervisió d’Artur Saurí per Banca Catalana i Alons Ramallo per Sa Nostra, la iniciativa va reeixir i va tenir una gran projecció amb la publicació de l’”Evolució econòmica”, que va adquirir prestigi i una gran acceptació.

A l’entorn de l’”Evolució” es va constituir un grup de professionals de l’economia que va treballar amb dedicació i constància sota el guiatge i la supervisió d’Artur Saurí, peça clau de l’equip. Saurí va aportar l’experiència del seu treball, els seus coneixements i la riquesa de la seva personalitat amarada de respecte, consideració i afecte. Ell redactava els capítols de l’economia internacional i espanyola, matèries de las quals era un destacat especialista. El seu consell, basat en una perspicàcia inusual, una gran intuïció i una informació sempre posada al dia, ens va deixar un record inesborrable, associat a 26 publicacions anuals sobre l’economia de les illes.

Quan per raons imponderables, la col·laboració de Sa Nostra i Banca Catalana va arribar al seu fi el 1997, les coses estaven prou consolidades perquè renasqués l’antic “Informe econòmic” i continuàs fidel a la cita anual del mes d’octubre a cada una de les tres illes. La presentació de la publicació a la sala d’actes de l’Hotel Palas Atenea, de Palma, constituïa un acte de gran rellevància social, que va contribuir decisivament a l’enaltiment de l’anàlisi econòmica i a la transmissió a la societat d’una informació solvent, entenedora i objectiva. Des del record emocionat, els que vàrem col·laborar amb ell i els antics usuaris de l’”Evolució” li devem un tribut de reconeixement. Poques persones han sabut fer, amb tanta elegància, discreció i eficàcia, tant per a la difusió i el prestigi de la informació i de l'anàlisi econòmica a les illes.


Bibliografia

Eduard ARRUGA i Víctor MARTIN (Coordinadors), "Record d'Artur Saurí", Societat Catalana d'Economia, Quaderns de recerca, núm. 6, Barcelona, 2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario