miércoles, 27 de enero de 2010

Joan Capó Bosch (Andratx, Mallorca, 20 de maig de 1923 - Palma, 7 de març de 1984)

Teòleg i prevere. Germà de Jaume Capó Bosch. Estudia al Seminari Conciliar de Mallorca i es llicencia en teologia a la Universitat Gregoriana de Roma amb la qualificació de premi d'honor. S'ordena a Roma el 19-III-1947. A Mallorca exerceix el seu ministeri com a Consiliari Diocesà d’Acció Catòlica, director espiritual del Seminari Menor i director espiritual i professor de religió de l’Institut “Ramon Llull”. Durant molts d'anys i fins al 1957 és capellà de les Escolàpies, cosa per la qual té la residència a la casa del carrer Villalonga amb cantonada al carrer  Joan Crespí.

Juan Capó.jpg
Mn. Joan Capó Bosch, 1975 ca.

El 1948 elabora el contingut teològic d’un curset d’animació religiosa, que té lloc el gener de 1949 i que fou un dels primers del moviment que posteriorment s’anomena dels Cursets de Cristiandat, que adquireix difusió internacional. És (1950-1955) director del Secretariat Diocesà de Mallorca dels Cursets de Cristiandat.

Es manté apartat de l'activitat pública (1955-1957) per indicació del Bisbe de Mallorca, Jesús Enciso Viana. Aprofita l'avinentesa per estudiar i preparar oposicions. El 1957 obté per oposició la càtedra de teologia dogmàtica del Seminari Conciliar de Sant Pelagi de Còrdova i el 1958, una canongia de la catedral d'aquesta Diòcesi, on desplega una intensa tasca d’ensenyament i de promoció i impuls dels Cursets de Cristiandat. Imparteix moltes conferències, plàtiques i comunicacions, que l'acrediten com a bon predicador. Escriu nombroses col·laboracions a la premsa de Mallorca, Còrdova i Madrid.

Publica "Teologia del Testimonio", "Espiritualitat Sacerdotal", "El Evangelio en la Merced", "Pequeñas historias de Cursillos de Cristiandad", "Hora de Dios", "Reunión de Grupo" (1964), "Cursillos de Cristiandad: la verdad sobre su origen histórico" (1969) i "Hacia una renovación de los Cursillos de Cristiandad" (1974). Té una entrada a la GEM i una altra a l'Enciclopèdia de Còrdova. El 1981 torna a Mallorca prejubilat per motius de salut. A partir d'aleshores diu la missa diària de les 11 h. a la parròquia de Sant Miquel (Palma).


Bibliografia:

GEM, 4, 127 i ampliació

Enciclopedia de Còrdoba

Manuel MORENO VALERO, "Juan Capó en el recuerdo", Diario de Córdoba, 11-V-2007

No hay comentarios:

Publicar un comentario