sábado, 24 de noviembre de 2012

Informe Econòmic i Social de les Illes Balears

Col·laboradors (1968-2000)

Aguiló Victory, Magdalena
Albertí Huguet, Pere
Alenyà Fuster, Miquel
Alomar Canyelles, Antoni I.
Amer Riera, Mercè
Antich Salas, Magí
Armet Argemí, Lluís
Arrom Nadal, Joan
Barahona Bibiloni, Àngel
Barceló Obrador, Pere J.
Barceló Veny, Antoni
Bardolet Jané, Esteve
Buchens Adrover, Paulí
Campins Colom, Antoni
Carbonero Gamundí, M. Antònia
Casasnovas, Andreu
Català Rosselló, Margalida
Centre d’Iniciativa i Turisme d’Eivissa i Formentera
Costa Porto, Pere
Creus Oliver, Rafel M.
Cuéllar Vega, Carles
De Cisneros González, José Ignacio
Olesa Socias, Josep Lluís
Estelrich Massutí, Pere
Fleixas Antón, Antonio
Fortesa Oliver, Miquela
Fuada Aiguader, Miquel
Galmès Tous, Jaume
Gambús Saiz, Mercè
Garau Jaulin du Seutre, Víctor
Gelabert Vich, Jaume
Ginard Bujosa, Antoni
Horrach Torrens, Andreu
Jaume Miralles, Joan
Lluch Dubon, Ferran D.
López Casasnovas, Guillem
Manera Erbina, Carles
Mas i Vives, Joan
Mascaró Pons, Montserrat
Mascaró Pons, Pere
Mestre Ramis, Joan
Mir Obrador, Joan
Miralles Cerdà, Pere
Montserrat Moll, Antoni
Mulet Sans, Josep Llorenç
Mulet Velasco, Eva
Nadal d’Olives, Josep F.
Navinés Badal, Ferran
Niell Llabrés, Francisca
Oliveras Samitier, Josep
Pascual Galmés, Antònia
Pelarda Ferrando, Manuel
Pons Aguirre, Cèlia
Pons Buades, Guillem X.
Ramallo Massanet, Alonso
Ramis Puig-grós, Andreu
Raurich, Josep
Ribas, Frederic
Riera Font, Antoni
Roig Bustos, Ladislao
Ros Salvà, Cristina
Roselló Rausell, José A.
Rosselló Bover, Pere
Rotger Rabassa, Vicenç
Salvà Alloza, Bernat
Salvà Mut, Francesca
Sánchez Allès, Josep Lluís
Santacana, Mercè
Sastre Albertí, Antoni
Sastre Albertí, Francesc
Saurí del Río, Artur
Societat d’Història Natural de les Illes Balears
Sureda Garcia, Bernat
Sureda Negre, Jaume
Tomàs Salvà, Macià
Tomàs Vives, Bartmeu
Valcaneras Jaume, Francesc
Vegas Alonso, Luis
Vidal Amengual, Jaume
Servei d’Estudis de Banca Catalana
Servei d’Estudis i Programació Tècnica i Econòmica (SEPTE)
Servei d’Estudis Socials i Econòmics de Sa Nostra.


Nota (La present relació recull els noms de les persones que una o més vegades varen publicar col·laboracions a l’Informe econòmic (Sa Nostra), a ”Evolució econòmica de les Balears" (Sa Nostra i Banca Catalana) o a "Informe econòmic i social" (Sa Nostra) en alguna de les edicions que comencen el 1968 i acaben el 2000. L’Informe econòmic i social de Sa Nostra entre el 2001 i el 2011 és realitzat pel Centre de Recerca Econòmica (CRE), que desapareix el novembre de 2012).

No hay comentarios:

Publicar un comentario