sábado, 24 de noviembre de 2012

Informe Econòmic i Social de les Illes Balears. Els primers 33 anys

Informe anual sobre la situació i el comportament de l‘economia de les Balears. El 1968, Caixa de Balears Sa Nostra, inicia la publicació i l’edita (1968-72) com a annex d’introducció de les memòries anuals de l’entitat. Està integrat per un conjunt d’articles sobre l’evolució anual dels principals sectors de l’economia de les Illes i una introducció que aporta la visió global de l’any amb relació a anys anteriors i amb relació a l’economia internacional i espanyola. La primera edició consta de quatre capítols: comerç exterior, agricultura, turisme i indústria.

El 1973 s’inicia la publicació separada de l’informe. El seu primer títol, “Evolució econòmica. Les Balears”, es transforma el 1989 en “Evolució econòmica de les Balears”. Des del 1974, l’edició corre a càrrec de Caixa de Balears i Banca Catalana, encara que entre 1975 i 1982, hi participa també el Banc Industrial de Catalunya. L’obra, segons el format inicial de 1968, aplega articles signats de diversos autors i és dirigida successivament per Pere Costa (1973-76), Miquel Alenyà (1977-82), Alonso Ramallo (1983-88) i Miquel Alenyà (1989-2000). Des del 1973 les edicions anuals es fan sota la supervisió dels Serveis d’Estudis de les dues entitats editores, dirigits per Artur Saurí del Río (Banca Catalana) i per Alonso Ramallo i Miquel Alenyà (Sa Nostra). Entre 1973 i 1994 es presenta en dues edicions, una en català i una alta en castellà i té un tiratge conjunt de tres mil exemplars. A partir del 1995 es publica una edició única en català.

La col·laboració entre Caixa de Balears i Banca Catalana es manté fins al 1997. Entre 1998 i 2000 Caixa de Balears Sa Nostra assumeix en solitari la realització i publicació de l’informe, que adopta un títol nou, “Informe Econòmic i Social de les Illes Balears”. El pressupost de l’obra passa de 18.000 ptes. el 1968 a 25.000 euros el 2000.

Els actes públics de presentació de l’informe anual, són presidits habitualment pels presidents de Sa Nostra, de Banca Catalana, del Govern i del Consell Insular de Mallorca, acompanyats del Conseller d’Economia i Hisenda del Govern. Constitueixen un esdeveniment social de gran ressonància. La presentació inclou entre 1978 i 1982 i entre 1989 i 2000 un parlament sobre el comportament de l’economia a les Balears durant l’any en curs. En el parlament corresponent a l’acte de presentació que té lloc el novembre de 1993, a la Sala Atenea de l’Hotel Palas Atenea (Palma), es comunica que a les Balears s’ha iniciat la fase de recuperació econòmica que deixava enrere la crisi econòmica que començà el 1989. L’anunci constitueix una sorpresa que mobilitza el mitjans de comunicació i provoca un cert impacte a l’opinió pública.

A partir del 1992 es fan tres presentacions públiques, una a cada una de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. El 2000 la tirada és de dos mil exemplars. El novembre de 2001, amb motiu de la presentació de l’informe del 2000, s’acomiada l’equip tradicional amb el propòsit d’iniciar una nova etapa.


(Actualització i ampliació de l’entrada “Evolució Econòmica de les Balears” de la Gran Enciclopèdia de Mallorca)

No hay comentarios:

Publicar un comentario