sábado, 12 de enero de 2013

Joan Oliver Rul·lan “Maneu” (Sóller 1804 – Palma 1872)


Industrial ferrer. El 1824, fugint de la persecució contra els liberals, marxa a Marsella. De retorn a Mallorca, el 1826 munta a Sóller el taller de transformats metàl·lics que gira sota el nom de Foneria de Joan Oliver, on el 1829 construeix una de les primeres màquines de vapor fetes a Espanya. Després d’introduir-hi algunes innovacions, inicia la producció de maquinària diversa basada en l’ús de la caldera a vapor.

El 1843, trasllada la indústria a Palma, on aconsegueix ampliar l’activitat de l’empresa i diversificar-la. Incorpora la fabricació d’elements metàl·lics per a l’edificació i, sobretot, la de maquinària agrícola destinada a la mòlta del gra pel sistema de tracció mecànica a vapor en substitució dels tradicionals molins de vent. El centre de producció era situat en terrenys de l’antic hort d’en Moranta, amb accés per l'antic carrer de Bonaire (Miquel Alenyà).

Referències

GEM, 12, 76

GEM, 5, 358-359


No hay comentarios:

Publicar un comentario