miércoles, 27 de febrero de 2013

Breu història del torró

La majoria d’historiadors situen l’origen del torró a la península aràbiga abans del s XI, quan és citat amb el nom de “turun” al llibre “De medicinis et cibis semplicibus”, escrit per un metge àrab. Els àrabs duen aquest producte a les costes de la Mediterrània, especialment a Espanya i Itàlia. El torró fabricat a la Península apareix a Alacant a l’entorn del s XV. En temps de Carles V (s. XVI) el torró és un dolç famós. Amb el pas del temps, el consum de torró tendeix a concentrar-se en les festes de Nadal.

Torrons variats

En els segles XV, XVI i XVII el torró s’elabora a Alacant i Xixona. A Alacant es fabrica el torró dur i a Xixona el torró blan. En ambdós casos el torró és una massa dolça obtinguda per cocció de la mel, a la qual s’incorporen ametlles pelades i torrades. Tradicionalment se li dóna forma de tauleta o pastilla. A final del s XVII, durant el regnat de Carles II, la fabricació de dolços de xocolata desplaça a Alacant la fabricació de torró. Aleshores la fabricació del torró dur passa a ser feta també a Xixona (Alacant). Actualment, el principal fabricant de torró és Espanya. S’exporta a nombrosos països.

No hay comentarios:

Publicar un comentario