domingo, 19 de mayo de 2013

Josep M. Calafat Serra (Palma, 21 de maig de 1939 – 3 d’abril de 1989)

Professor mercantil. Nat al carrer de ses Tereses, número 9 (Palma), és germà de vuit i nebot del professor numerari de matemàtiques Jaume Serra Carbonell, estudia el batxiller a l’Institut Ramon Llull, de Palma, on fa part de la promoció de 1955. Tot seguit, cursa a l’Escola de Comerç, de Palma, els estudis de professorat mercantil i es titula el 1959.

Amb col·laboració amb Pere Gual de Viala, munta un despatx d’assessorament comptable, econòmic, fiscal i financer. A més, amb societat tiren endavant una iniciativa empresarial hotelera, que materialitzen amb la construcció i explotació de l’Hotel Cònsol, (Cala Bona, Son Servera, Mallorca), encara en actiu, situat en el Passeig del Moll, número 15. A causa de l’augment de la feina professional, traslladen el despatx a unes dependències àmplies del carrer Sant Jaume, núm. 14, principal (Palma), on despleguen una gran activitat.

Amic dels amics i gran persona, gaudeix de nombroses amistats. Fa part del grup dels primers dirigents del moviment dels Cursets de Cristiandat i és citat com a tal per Francesc Fortesa Pujol en el llibre ·"Memoria e historia de los Cursillos". Delicat de salut i sotmès a medicació, mor a Palma una matinada de principi de la primavera de 1989, als 49 anys.

Vaig ser condeixeble seu a l’Institut i, sobretot, amic. Quan a la Facultat d’Econòmiques en el tercer curs em vaig haver d’examinar de comptabilitat, ell m’explicà l’assignatura i amb ell vaig fer (1967) els exercicis pràctics necessaris per ser un dels 11 alumnes que aprovarem el juny.

Els dos vam organitzar en diverses ocasions els sopars periòdics de companyonia de la promoció. Ambdós prepararem i convocarem la celebració del 25è aniversari de la promoció, que ens reuní, a la tarda del 23 de maig de 1980, al centre de donació del Banc de Sang de Son Dureta, a una aula de l’Institut on el professor Josep Font Trias ens impartí una classe de filosofia, a la capella del centre (aleshores ubicada en el Saló d’actes) per assistir a una missa que va dir l’antic professor de religió del sisè curs Mn. Jaume Capó Villalonga i al restaurant del Club Nàutic de Palma, que ens serví un sopar de gala, al que assistiren Jeroni Albertí, president del Consell General Interinsular de les Illes Balears; Antoni Vicens Castanyer, director aleshores de l’Institut Ramon Llull i l’antic bidell Simonet. Albertí, Vicens i Simonet feren ús de la paraula. Com sempre, Simonet digué “Señor profesor, ha dado la hora”.

El mes de juny següent varem organitzar un sopar amb Mn. Joan Capó Bosch, antic professor numerari de religió i director espiritual de l’Institut i aleshores canonge de Còrdova i catedràtic de Teologia del Seminari de l’esmentada ciutat, que per raons d’agenda no havia pogut assistir a la celebració del 23 de maig anterior. Hi participà una àmplia representació de la promoció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario