domingo, 19 de mayo de 2013

Carles Elias Massanet (Palma, 29 de juliol de 1915 - 18 de febrer de 1990)

Metge especialista en ginecologia i obstetrícia. Fill de Francesc i d’Antònia, estudia el batxiller a l’Institut de Palma amb la promoció de 1926-1932, de la que fa part juntament amb Llorenç Moià Gilabert de la Portella, Manel Mora Esteva, Josep Francesc Sureda i Blanes i altres. Són professors seus Gabriel Llabrés, Sebastià Font, etc. Es llicencia en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i hi cursa l’especialitat. A Barcelona s’allotja a la Residència Ramon Llull, on coincideix amb Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Gabriel Fuster Mayans “Gafim”, Bartomeu Mestre i Mestre “Balutxo” i altres.

Acabats els estudis, instal·la la consulta privada a Palma al carrer Arxiduc Lluís Salvador, on disposa sempre dels darrers avanços tècnics. A tall d’exemple direm que el 1976 adquireix un ecògraf per a diagnòstics prenatals que no té encara cap altra consulta de l’illa. Viatja sovint per assistir a conferències, congressos, simposis, seminaris i similars, relacionats amb la seva especialitat, amb el propòsit de mantenir al dia els coneixements i ampliar-los tant com li és possible. Entre 1950 i 1980, la seva consulta esdevé una de les més acreditades i concorregudes de Palma.

Afeccionat a llegir, dedica gran part del seu temps a la lectura de llibres i revistes de ginecologia. Li agrada la música i sent especial predilecció pels clàssics, sobretot per Beethoven. Nét del pintor Cales Elies Font, és afeccionat a la pintura i reuneix una selecta col·lecció d’obres ben triades i de gran interès.

Resideix a Palma i a la urbanització de Biniorella (Andratx), on es fa construir un xalet per passar ran de mar els mesos d’estiu. Casat amb Magdalena Melis, és pare d’una filla, Antònia. A causa d’un atropellament de bicicleta s’ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica que no resol tot el mal que ha pres. La manca de mobilitat fa que hagi de tancar la consulta, fet que l’afecta profundament, atesa la seva passió per la feina i la professió. Mor a Palma als 74 anys.

El vaig conèixer personalment a través del seu gendre, Jaume Morell. Simpatitzarem aviat. Va ser client del Banc Industrial de Catalunya i de Banca Catalana. Ens trobarem sovint i sempre tinguérem temes de què parlar. La conversa abastava temes molt diversos, com diversos eren els seus interessos: música, pintura, pintors, història, economia, política, medicina, personatges del passat, etc. Va assistir els parts del meu fill i de les tres filles. De malalt el vaig visitar a la seva casa de l’avinguda Jaume III, on el trobava sempre acompanyat de bona música. De tracte senzill i proper, conservo d’ell un record molt grat, amarat d’admiració i de simpatia. Va ser un gran home i un gran metge.


Bibliografia

Joan PLA, “Las orlas”, P & P editors, pàg. 61, Palma, 1989

No hay comentarios:

Publicar un comentario