martes, 14 de mayo de 2013

Promoció de 1949-1955 de l'Institut Ramon Llull (Palma, Mallorca)

(Ordre alfabètic)

Miquel Alenyà Fuster
Manel Amengual Fontdevila
Felip Amorós Salas
Jesús Antich Rojas
Miquel Barceló Rubí
Joan Bestard Luciano
Joan del Blanco Pons
Miquel Bonet Vidal
Guillem Borràs Rosselló
Pere Bover Pujol
Gabriel Cabot Cirer
Joan Cabrer Parera
Josep M. Calafat Serra
Joan Caldentey Roca
Màrius Cilimingras Calafat
Joan Coll Araque
Joan Lluc Estarellas Arbona “Lucas”
Bartomeu Estelrich Arrom
Joan Ferrer Tomàs
Francesc Fuster Aguiló
Mateu Gené Soler
Bartomeu Gomila Ballester
Llorenç Gomila Gelabert
Antoni Jover Barceló
Joan López Salom
Germà López Tomàs
Miquel Lladó Mas
Rafel Llobet Pavillard
Josep Francesc Martorell Doménech
Miquel Martorell Oller
Joan Mas Moll
Francesc Massanet Massot
Bartomeu Matas Isern
Joan Mateu Sebastián
Gregori Mir Mayol
Bartomeu Miralles Morey
Joan Noguera Nadal
Antoni Picornell Jaume
Bartomeu Pocoví Mut
Miquel Pol Puigròs
Gabriel Planas Millanes
Bernat Ribas Vila
Mateu Roca Colom
Antoni Simarro Bernat
Miquel Segura Pinya
Jaume Segura i Segura
Gregori Suau Vidal
Joan Tortella Busquets
Bartomeu Tous Fluxà
Fernando Tuñón Barrón
Bartomeu Verdera Jaume
Bartomeu Vidal Bonet
Jordi Zuázaga Vich

No hay comentarios:

Publicar un comentario