lunes, 29 de octubre de 2012

Antoni Montserrat Moll (Palma, 31 d’agost de 1954 – 19 de febrer de 2006)

Economista i polític. Fill de Pau Montserrat Palerm, mestre escultor i pintor, i Magdalena Moll Cifre, estudia el batxillerat al col·legi de Monti-sion. Es diploma en ciències econòmiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (1974) i es llicencia a la UIB (1998).

Milita successivament a l’Organització d’Esquerra Comunista (1973), al Moviment Comunista de les Illes i al Partit Comunista d’Espanya (1977-81). És secretari de finances i acció social del sindicat CCOO (1977-78). El 1987 s’estableix per compte propi i munta un despatx d’assessoria fiscal, comptable i financera. Treballa les estadístiques d’ocupació i atur a les illes, que classifica per sectors, analitza l’evolució per branques d’activitat, fa agrupacions, construeix gràfics de sèries llargues i posa a l’abast d’institucions públiques i privades i estudiosos una informació detallada i precisa que abans mai no s’havia tingut disponible. Es fa habitual la seva imatge amb un ordinador portàtil a la mà, en el qual porta la informació laboral actualitzada i moltes altres dades d’interès.

El 1999 és nomenat director general d’economia del Govern de les Illes Balears. Des d’aquest càrrec impulsa l’aprovació de la primera Llei d’estadística de les Illes Balears i la creació de l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT). Popularitza les estadístiques referents a les Balears mitjançant l’edició i distribució de publicacions com ara “Balears en xifres”, editada en 6 idiomes. També té cura de l’elaboració de les taules input-output de les illes, la millora de les dades referents a l’afluència turística i a la despesa turística, etc. És el promotor del I Congrés d’Economia de les Illes Balears. Acabada la legislatura, és nomenat (2003) director-gerent de l’empresa bijutera menorquina Carretero y Timoner S.A.(CATISA). El 2004 és elegit president de l’Institut Tecnològic de la Bijuteria d’Espanya, amb seu a Maó (Menorca).

En els anys 70 és professor de l’ODEM (Organització d’Escoles del Mediterrani), dependent dels jesuïtes. És col·laborador de l’Informe Econòmic i Social de Sa Nostra i soci del Cercle d’Economia de Mallorca. Casat, és pare de dos fills. A causa d’un procés imprevist i molt ràpid mor a la Policlínica Miramar (Palma) als 51 anys d’edat.

Després del seu traspàs el Govern de les Illes institueix (2008) el Premi Antoni Montserrat Moll, que concedeix l’IBESTAT amb la finalitat de reconèixer i guardonar el mèrit estadístic. El premi s’atorga el 2008 a Joan Ginard Ferrer, el 2009 a l’Observatori Socioambiental de Menorca i el 2009 a Miquel Alenyà Fuster. Fa el lliurament el conseller d’Economia i Hisenda a la seu del Parlament.

Vaig mantenir amb en Toni Montserrat una llarga i ben sincera amistat. Ens aveníem i coincidíem en moltes coses, entre elles l’interés en l’anàlisi de l’economia de les illes. La seva col·laboració amb l’Informe Econòmic i Social, de Sa Nostra, va permetre incrementar significativament la informació estadística de les edicions anuals dels anys 1994-2000. També va permetre ampliar la informació gràfica de les edicions citades. D’altra part, la col·laboració amb el Servei d’Estudis Socials i Econòmics de Sa Nostra permet que l’entitat pugui publicar, entre 1995 i 2000, informes sobre l’evolució trimestral de l’economia balear i la seva distribució per illes.

El 9 de juny de 2005 el vaig veure per darrera vegada. Ens trobàrem a la seu de la Cambra Oficial de Comerç amb motiu d’una sessió del Cercle d’Economia sobre l’evolució del turisme, presidida per Alexandre Forcades i presentada per Jaume Cladera i Cladera, Ferran Porto Vila, José Antonio Roselló Rausell i Miquel Alenyà. Per motius de feina, aleshores residia a Maó (Menorca) i solament el veiem excepcionalment. Ens va sorprendre i celebràrem la seva presència. Férem una bona rotllana al seu costat. Estava de bon humor, tenia xerrera i se sentia a gust amb nosaltres. La conversa es va allargar.


Bibliografia

QUI ÉS QUI A MALLORCA, Promomallorca, 350

IN MEMORIAM, Antoni Montserral Moll. www. antoni monserrat moll. blogspot.com

VIQUIPÈDIA, Antoni Montserrat Moll

GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA, 23, 236-237

No hay comentarios:

Publicar un comentario