viernes, 10 de mayo de 2013

Maria Josepa Fuster Fortesa (Palma, 19 de març de 1831 - 7 de desembre de 1903)

Maria-Josepa Fuster Fortesa. Filla del comerciant i financer Gabriel-Josep Fuster Pomar i d’Isabel Fortesa, se casa (1850) als 19 anys amb Rafel-Ignasi Fuster Fortesa, que té 14 anys més que ella. Mare de 9 fills resta vídua després de 32 anys de matrimoni, als 51 anys.

A la mort del marit decideix continuar els negocis familiars amb la nova raó social “Vídua i fills d’Ignasi Fuster”, de la que és l’administradora amb el suport en la direcció del fill Gabriel, que havia treballat al costat del pare durant uns anys.

Malgrat la bona marxa del negoci, decideix liquidar l’empresa a causa de les reclamacions testamentàries que fan els dos fills grans, Marià i Gabriel. Deslliurada d’altres compromisos, desplega totes les habilitats a resoldre les reclamacions judicials dels fills grans al marge dels Tribunals de Justícia mitjançant el concurs d’un laude arbitral que és atorgat amb data 3 d’abril de 1891 pels missers Antoni Frates Sureda, Pere Ripoll Palou i Jacint Feliu Ferrà.

De caràcter resolt i agosarat, no dubta a donar al fill Hilari i a la seva promesa, Magdalena Miró-Granada, el suport necessari perquè puguin contreure matrimoni a pesar de la negativa del pare de Magdalena a atorgar-li el consentiment patern, necessari atesa la minoria d’edat de la noia. La decisió d’aquesta d’abandonar el domicili patern de matinada es veu facilitat per la futura sogra que acudeix a les portes de Son Serra Gran (afores de Palma) a recollir-la per portar-la a casa seva amb el seu cotxe i sota la seva protecció. Arran del fet, el pare i la mare concedeixen els permisos pertinents a la filla (8 d’octubre de 1892), per bé que davant notaris diferents, perquè se casi amb Hilari Fuster i Fuster. Magdalena i Hilari se casen a l’oratori de Son Serra l’11 d’octubre de 1892, prèvia dispensa d’amonestacions per “justes causes”.

Mor als 72 anys el 7 de desembre de 1903. Rep sepultura a la capella familiar del cementiri de Palma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario