domingo, 23 de junio de 2013

Institut Balear d'Estudis de Direcció Empresarial (IBEDE) (1971-1981)

Centre o escola de formació empresarial creat a la manera de l’IESE de Barcelona. El seu objectiu consisteix a actualitzar els coneixements dels directius de les empreses de les Balears en les tècniques avançades de direcció general i d'administració i gestió en els àmbits de la producció, vendes i marketing, administració de personal, anàlisi de l’entorn, imatge corporativa, gestió estratègica i finances.

En són els promotors Jeroni Albertí Picornell i Damià Barceló Obrador, president i secretari, respectivament, de l’Associació Sindical d’Industrials de Mallorca (ASIMA).La inauguració oficial té lloc el 3 d'octubre de 1971 i és presidida per Josep Maria Ordeix, subsecretari del Pla de Desenvolupament. Les circumstàncies que acompanyen el seu naixement i els seus primers anys de vida determinen que de fet esdevingui un instrument d’animació i pedagogia democràtica basat en la idea que la transició a la democràcia havia de ser liderada pel centre-dreta.

A part de l’estudi mitjançant el mètode del cas, hi tenen gran importància les conferències de personalitats de relleu com Francisco Fernández Ordoñez, Enrique Fuentes Quintana, José Luis Sampedro Sáez, Joaquín Garrigues Walker, Jordi Pujol Soley, Luis González Seara, Ricardo de la Cierva Hoces, Camilo José Cela Trulock, Ramon Tamames Gómez, Miquel Roca Junyent, etc.

Són alumnes del primer programa (1971-1972) Carles Blanes Nouviles (Sa Nostra), Jordí Rosselló Andreu (Roxa), Pedro Riche Rousset (Majórica), Maties Montañés (El Caserío), Sebastià Barceló Oliver (Grup Barceló), Gabriel Escarrer Julià (Sol), Jeroni Albertí Picornell (Asima), Francesc Tutzó Bennàssar (Grup Montanyès), Emili Alonso Sarmiento (Frausa), Damià Barceló Obrador (Piema), Joan Casals Thomàs (Hotel Jaume I), Salvador Balle Capllonch (advocat), Lluís F. Pinya Sáiz (advocat), Josep Lluís Adrover Fortesa-Rei (Estructures Adrover), Manuel Amat Garcia (Crèdit Balear), Eduard Baronet Rovira (Sabena), Alfred Bonet Moner (Brodats Bonet), Antoni Borràs Llabrés (Paviments Borràs), Josep Lluís Buades Fiol (Hotelera Alfa), Lluís Coll Huguet (Instaladora Balear), Andreu Darder Canyelles (Hotel Molins), Gabriel Doménech Coll (Quely), Felip Gaspar Bonet (Hotel Victòria), Alexandre Forcades Juan (Gesa), Joan Jaume Garau (Grup Joan Jaume), Cristòfol Gual Tauler (Bonaire), Eduard Lladó Tor del Spar (Iberostar), Josep L. Mulet Sans (Hotels Barceló), Josep Montada Cánovas (Banc Atlàntic), Pere Nadal Salas (Nasa), Gabriel Seguí Mercadal (Contenemar), etc.

La matrícula del curs 1980-1981 costa 60.000 ptes. Feta la transició i amb 10 anys d’activitats, les funcions del centre es veuen limitades pels canvis que es donen a l’entorn, la reducció de l’interés que susciten les conferències magistrals a càrrec de personalitats nacionals i l’esgotament relatiu del nombre de persones amb perfils directius de primera línia interessats a actualitzar coneixements. A causa d’aquests i altres factors, l’escola tanca el 1981. La seu del centre era ubicada a la Torre Asima, al costat de les dependències reservades al president, al secretari i al director de l'associació.

L’aportació de l’IBEDE al procés de trànsit de la dictadura a la democràcia a Mallorca va ser rellevant i eficaç. D’altra part, un nombre relativament elevat d’alumnes del centre es varen incorporar als quadres dirigents dels partits polítics, com ara Jeroni Albertí, Pere Joan Morei Ballester, Antoni Borràs, Alexandre Forcades, Lluís Pinya Sáiz, Emili Alonso Sarmiento, Joan Casals, etc.

Amb motiu del XXV aniversari de la creació de l'institut, el 7 de març de 1997 té lloc un acte a la Sala Atenea de l'Hotel Palas Atenea (Palma) amb diversos parlaments i un sopar de companyonia d'antics professors, alumnes i directius.Bibliografía

GEM, 7, 75

Germà VENTAYOL, “Cantera de líderes”, Última Hora, 13-VI-2013, pàg. 22-23, Palma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario