domingo, 23 de junio de 2013

Presidents i presidentes del Consell Insular de Mallorca

Jeroni Albertí Picornell (1979-1982) (UCD)
Carles-Maximilià Morales Gómez (1982-1983) (UCD)
Jeroni Albertí Picornell (1983-1987) (segon mandat) (UM)
Joan Verger Pocoví (1987-1995) (PP)
Maria Antònia Munar Riutort (1995-2007) (UM)
Francina Armengol Socias (2007-2011) (PSIB-PSOE)
Maria Salom Coll (2011-act.) (PP)
Miquel Ensenyat (Més)

No hay comentarios:

Publicar un comentario