domingo, 23 de junio de 2013

Joan Verger Pocoví “Joan de Son Palou” (Montuïri, Mallorca, 22 de novembre de 1944 – Palma, Mallorca, 2 de maig de 2013)

Enginyer industrial i polític. Estudia els primers cursos del batxillerat com a alumne lliure de l’Institut Ramon Llull, de Palma. Cursa el quart curs i següents en el Col·legi de Sant Francesc (Palma). Estudia enginyeria industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, on es titula (1970). Es diploma (1974) en enginyeria ambiental a l'Escola d'Enginyers Industrials de València.

És director a Mallorca de l’empresa d’enginyeria Sondejos S.A. (1971-1983). Ocupa els càrrecs de vicedegà (1976-1979) i degà (1979-1983) del Col·legi d’Enginyers Industrials de les Balears.

S’inicia en la política com a regidor de l’Ajuntament de Montuïri (1979-1982) per la UCD. Afiliat al Partit Popular, n’és el president de la Junta Insular de Mallorca (1985-1986), membre de la comissió executiva insular i de la Junta Regional de les Balears (1995-1996) i president (1996-1999) de la Junta Regional de les Balears.

És vicepresident (1983-1987) i president del Consell Insular de Mallorca (1987-1995), conseller de Foment del Govern Balear (1996-1999) i president de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears (2003-2007). Ha estat diputat al Parlament de les Illes Balears pel PP (1983-1999 i 2000-2003). Els anys vuitanta i noranta lidera el corrent verguerista a l’interior del Partit Popular, reflex de la dreta rural mallorquina i crític amb el lideratge de Gabriel Canyelles. Té una entrada a la Gran Enciclopèdia de Mallorca.

Casat, és pare d’un fill, Miquel, i d’una filla, Antònia Violant. Malalt, és ingressat a la Clínica Juaneda, on mor el maig de 2013, als 68 anys.
Joan Verger Pocoví, 2010


Bibliografia

Joan PLA, "Las Orlas", P i P editors, pàg. 310, Palma, 1989.

AA.DD., "Qui és qui a Mallorca", Promomallorca edicions, pàg. 600, Palma, 1999

GEM, 18, 88-89

No hay comentarios:

Publicar un comentario